Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge (1771-1824) var en norsk lekpredikant og sosial reformator. Han inspirerte en religiøs vekkelse basert på personlig fromhet og ansvar, utfordret etablerte kirke- og samfunnsstrukturer, og bidro til sosial og økonomisk utvikling i Norge gjennom gründervirksomhet og fremming av folkelig deltakelse. Les mer om hans historie her.

Om Hans Nielsen Hauge

Født: 3. april 1771, Rolvsøy, Østfold
Død: 29. mars 1824, Bredtvedt, Oslo
Gravlagd på Gamle Aker kirkegård
Virke: Lekpredikant, folkevekker og samfunnsreformator
 
Hans Nielsen Hauge er kjent som norsk lekpredikant, industrigründer og samfunnsbygger. Han vokste opp på gården Hauge utenfor Fredrikstad i en familie med 10 søsken, to av dem døde som små. 25 år gammel fikk han sin åndsopplevelse ute på åkeren. De neste åtte årene satte han i gang en omfattende virksomhet over hele Norge. 
 
Kilde: snl.no

Artikler om Hans Nielsen Hauge

Under har vi samlet noen tekster som belyser både de generelle og de unike aspektene ved Hans Nielsen Hauges liv.

Tidslinje

Her finner du en tidslinje over relevante hendelser i Hans Nielsen Hauges liv, i Fredrikstad, Norge og Europa.

Ressurspersoner

Foredragsholdere og andre som kan formidle aktuelt stoff om Hans Nielsen Hauge. Listen er utarbeidet av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold.