Kan Hans Nielsen Hauge fortsatt inspirere oss?

Hauge lærte folk å tenke selv og ikke bare stole blindt på prester og andre autoriteter, sier Kjell Magne Bondevik, leder av den nasjonale komiteen for Hauge-jubileet i en kronikk i Aftenposten.

3. april er det 250 år siden lekpredikant og samfunnsbygger Hans Nielsen Hauge ble født. Dette markeres med jubileumsfeiring over hele landet. Hvorfor kan denne mannen fortsatt inspirere oss i dag?

Hauge-jubileet er tematisk tuftet på fire av Hauges virksomheter. Samfunnsperspektivet, gründervirksomheten, opprøreren og det åndelige utgangspunktet.

I en tid da mange er «seg selv nok», kan vi la oss inspirere av en som var forut sin tid med å etablere velferdsordninger og løfte frem kvinner i ledelse. Han lærte sine medgründere at overskudd ikke skal i egne lommer, men skape ny vekst. Han viste hva en person kan utrette: Se bare på for eksempel Greta Thunberg i dag. Og hans åndelige utgangspunkt må heller ikke glemmes.

Jubileets mål er at dette kan inspirere dagens nordmenn til refleksjon, debatt og å ville utgjøre en forskjell. Jeg håper du vil delta i jubileet!