Ressurs­personer til Hauge­arrangement

Foredragsholdere og andre som kan formidle aktuelt stoff om Hans Nielsen Hauge. Listen er utarbeidet av Haugekomiteen i Normisjon region Østfold v/Boe Johannes Hermansen – [email protected] tlf. 99 61 28 22.

(Oppdatert pr. 07.12.20)

Ragnar Andersen, Sarpsborg. Pensj. prest og forsker, dr. Aktuelle foredragstema: «Hauges kristendomssyn», «Brytninger etter Hauges tid», «Hva er ekte haugianisme?», eller en kombinasjon av to temaer eller av alle tre. Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected]  tlf. 94 25 57 41

Anders Torvill Bjorvand, Askim. Daglig leder og styreleder i mange selskaper. Mulige foredrag om Hans Nielsen Hauge, med særskilt fokus på hans næringsvirksomhet. Bjorvand arbeider med en biografi om Hauge – både på engelsk og norsk. Bjorvand er også opptatt av Haugiansk næringsvirksomhet i vår tid, og vil kunne dele fra bedrifter i mange næringer som praktiserer haugianske idealer i dag. Honorar: Kr. 3.000 pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected] tlf. 91 74 94 33

Preben Colstrup, Asker. Kommunikasjonsrådgiver og billedkunstner. Tema: Hans Nielsen Hauge – seriegründer og vekkelsespredikant. Kåseri eller intervju sammen med Svein Høiden. Kan kombineres med sang og musikk, Hauge Kahoot og kunstutstilling med salg som støtter lokal arrangør. Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. (Dersom sangkrefter engasjeres, kan et honorar bli aktuelt). Kontakt: [email protected] tlf: 91 65 35 00

Per Reinert Eriksen, Fredrikstad. Høgskolelektor ved NLA Høgskolen, Oslo. Prosjektleder for den nasjonale markeringen av Hans Nielsen Hauge-jubileet 1996, i Indremisjonsselskapets regi. Foredrag med powerpoint: «Hans Nielsen Hauge – noen glimt av en mann og hans tid». Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected] tlf. 46 79 10 10

Torgeir Flateby, Askim. Pensj. lærer, rektor og generalsekretær i Kristne Friskolers forbund. Ikke direkte foredrag om Hauge, men har valgt en form hvor han i «jeg-form» og popularisert forteller om og spiller Hauge. Har på enkel kostyme. Innholdet er omtale av Hauges liv, viktige og skjellsettende begivenheter og hendelser. Samtidig synger han a-capella noen salmer som hører til i historien. Både den åndelige siden og den mer forretningsmessige side ved Hauge blir presentert. Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected] tlf. 91 39 12 48

Geir Lobben Fosvold, Fredrikstad. Pensj. lektor med fagene: norsk, historie, engelsk. Reiseleder, skribent, foredragsholder. Foredrag med for eksempel tema: «Den historiske ramme rundt Hans Nielsen Hauges liv og virksomhet». Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected] tlf. 94 61 49 53

Hans Petter Foss, Oslo. Pensj. bokhandler/bokkolportør, tidl. adm dir av Bok & Media Gruppen AS. I dag eier og styreleder av Bok & Media AS i Akersgaten 47 i Oslo. Foredrag om Hauges liv og reisevirksomhet. Skrevet boken «Haugianeren» i 2020 – om Hauges innflytelse og lederskap i den vestre delen av Viken, dvs. Drammen og distriktet. Spesielt opptatt av vennesamfunnet og hva som bandt dem sammen. Honorar: Kr. 3.000 (som i sin helhet går til Lutherstiftelsen) pluss reiseutgifter. Mail: [email protected]  tlf. 90 51 88 66

Peter Tore Gabrielsen, Lindesnes. Selvstendig næringsdrivende, gründer. Temaer: «Hans Nielsen Hauge – Guds svar og inngrep i samtidens rasjonalisme og religiøsitet». «Hva skrev Hans Nielsen Hauge – med fokus på hans første to bøker», «Åndens dimensjon i Hauges liv og innblikk i hans religionsbegrep», «Eiker papirmølle og de haugianske vennesamfunn», og «Hans Nielsen Hauges fengselsopphold, og årsaken til forfølgelsen». Honorar: Kr. 800 pluss reiseutgifter. [email protected] tlf. 91 60 22 76

Guttorm Halvorsrud, Sarpsborg. Pensj. lærer/inspektør/rektor. Tema på foredrag: «Hans Nielsen Hauge – mannen som endret samfunnet». Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected]  tlf. 95 75 07 12

Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy. Pensj. sokneprest, forfatter og oversetter av en rekke bøker. Bildeforedrag: «Hans Nielsen Hauge – Norges første industrireiser og folkevekker». I foredraget går han inn på konventikkelplakaten, hva den positivt skulle virke og hvordan den ble brukt til å holde folket nede. Og han spør om vi trenger en ny Hauge i dag. Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected] tlf. 95 00 89 61

Ola Honningdal Grytten, Bergen. Professor Dr oecon NHH. Har en rekke forskningspublikasjoner om Hauge og haugianerne knyttet til økonomi og næringsliv. Temaer ut fra dette. Honorar: Kr. 5.000 pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected] tlf. 47 55 93 45 / 48 07 27 74

Svein Johnny Høiden, Fredrikstad. Pensj. direktør i Blå Kors, formann i styret for Hauges Minde og i styret for Hauge 2021. Høiden kan ta de fleste temaer om Hans Nielsen Hauge, som taler/kåsør. Honorar: Ingen, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected] tlf. 90 57 80 76

Oddvar J. Jensen, Askøy. Pensj. prof i kirkehistorie ved NLA. Foredragstema kan være for eks. «Fra Pontoppidan til Hauge – Hans Nielsen Hauge i penningen mellom gammel pietisme og opplysning», «Hans Nielsen Hauges teologiske profil som luthersk teologi», «Hans Nielsen Hauge som predikant og grunder», «Hauge og haugianerne – arven etter Hans Nielsen Hauge – fra vennesamfunn til foreningskristendom». Honorar: Etter avtale. Kontakt: [email protected] tlf. 92 82 18 54

Oddbjørn Kleivane, Kristiansand. Jernbanepensjonist. Stor interesse for Hauge. Kåseri med tittel alt etter hvilke målgrupper: «Hans Nielsen Hauge – mannen og samtida», «Hans Nielsen Hauge – predikanten og samfunnsbyggeren». Honorar: Ingen, kjøregodtgjørelse utenfor bostedskommune. Kontakt: [email protected] tlf. 48 02 83 90

Nils Kristian Lie, Hamar. Pensj. prost. Har arbeidet med Hauge. Tema: «Hans Nielsen Hauge i Innlandet (Hedmark og Oppland) – hans virke og frukter av arbeidet i generasjoner etter». Honorar: Ingen, men vurderer reiseutgifter. Kontakt: [email protected] tlf. 95 21 90 26

Truls Liland, Strømmen. Avd. leder for Hauge School of Management, NLA Høgskolen. Har mastergrad i økonomi/ledelse og en Master of Art in Biblical Studies. Hans forskning inkluderer studier av Hans Nielsen Hauge og de haugianske virksomhetenes tenkning, i lys av moderne organisasjons- og ledelsesteori. Foredragstema: Hans Nielsen Hauge som leder og entreprenør, om de haugianske virksomhetenes samfunnsansvar og innflytelse i sine lokalsamfunn, samt på norsk nærings- og samfunnsutvikling og om hvordan Hauge-arven kan videreføres i dag. Honorar: Vanligvis kr. 2.500, men det skjer også i noen tilfeller pro bono, pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected] tlf. 93 47 69 33

Alv J. Magnus, Stange. Mangeårig leder for Ungdom i Oppdrag. Magistergrad i sosiologi, med studier av Haugevekkelsen og dens virkninger på det norske samfunnet. Skrevet både magisteroppgave og ny biografi om Hauge (utkom 2020). Kan ta mange temaer om Hauge. Honorar: Kr. 3.000 pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected]  tlf. 40 40 18 14

Tom Kjetil Murberg, Kristiansand. Utdannet statsviter. Siden 2014 vært knyttet til Haugeinstituttet i Kristiansand som medhjelper, bl.a. med fagbiblioteket. Utgitt hefte med Hans Nielsen Hauges vandringer i Danmark og Norge. I tillegg kan Murberg tale om Hauge som en samfunnsbygger/reformator. Honorar: Maks kr 500 pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected] tlf. 98 46 49 90 

Jørn Bue Olsen, Asker. Siv.ing. og ekon. dr. Rådgiver, foredragsholder og forfatter i ledelse og etikk. Var prosjektleder ved Haugeinstituttet («Haugepartner»), og arrangert Hauge-konferansen i tre år. Skrevet om Hauge i flere bøker, siste i 2020: «Næringslivsetikk og samfunnsansvar» (sammen med H.Syse). Skriver ny Hauge-roman. Temaer: «Hans N. Hauge – et fyrtårn for norsk næringsliv i dag?», «Bedriftslederen Hans N. Hauge: Hvordan kombinere god etikk og lønnsom verdiskapning i næringslivet?». Honorar: Kr. 1.000-4.000 pluss reiseutgifter. [email protected] tlf. 91 63 94 63

Svein Skahjem, Fredrikstad. Pensjonist. Faghistoriker, faglitterær forfatter, undervist i 40 år. Eks. på mulige temaer: «Hauge i lokalmiljøet – bakgrunn og oppvekst», «Hauges slektsbakgrunn i Rolvsøy og Glemmen», «Hauges søsken, hvordan gikk det med dem?» «Kom HNH som rett person til rett tid på rett sted? – Om politiske og religiøse forhold på slutten av 1700-tallet». Honorar: Trenger ikke, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected] tlf. 92 23 45 97

Helje Kringlebotn Sødal, Kristiansand. Professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Agder. Sammen med historieprofessor Knut Dørum har Sødal redigert det nyeste, større forskningsbidraget om Hauge, antologien «Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon» (2017). I denne boka har hun blant annet skrevet om Hauges forfatterskap og om minner etter Hauge i norsk kultur. Aktuelle tema for ca. et timesforedrag: «Arven etter Hauge: kristent sett, kulturelt, politisk og økonomisk-etisk». «En moderne og tradisjonsbevisst rebell. Hauges liv og virke». Honorar: Trenger ikke, men reiseutgifter dekkes. Kontakt: [email protected], tlf. 38 14 20 92/ 95 40 58 20

Svein Helge B. Torsteinsbø, Kopervik. Utdannet historiker og studerer nå pedagogikk. Er bla. styreleder for Norsk Bedehusmuseum på Karmøy. Reiser over store deler av Norge og holder foredrag om bedehuskulturens historie fra 1800-1940. For eks. «Historien til den norske bedehuskulturen fra 1800-1900», «Historien om spenningen mellom den liberale og den konservative teologi i perioden 1890-1940» og «Historien om spenningen mellom de fire største lekmannsorganisasjonene NLM, NMS, Indremisjonsselskapet og IMF». Honorar: Kr. 1.500 pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected], tlf. 47 39 82 75

Ragnhild Bakke Waale, Larvik. Lektorutdannet med kristendom hovedfag. Vært ansatt 30 år i ungdomsskolen, også erfaring fra barneskole, folkehøyskole og i lærerutdanningen. Skrevet flere temahefter, bla: Modige Hans som forandret Norge (tilrettelagt for elever på ungdomstrinnet, utgitt på Cappelen Damm). Aktuelt tema: «Modige Hans som forandret Norge». Honorar: Kr. 1000 pluss reiseutgifter. Kontakt: [email protected], tlf. 98 85 59 25