Om oss

Her er informasjonen om oss.

Om Hauge 2021

I 2021 var det 250 år siden Hauge ble født, og det ble markert med et nasjonalt jubileum. Foreningen Hauge 2021, med utgangspunkt i Fredrikstad, tok initiativet til feiringen. I tillegg ble det dannet en nasjonal rådgivende komite ledet av Kjell Magne Bondevik.

Organisasjonen Hauge 2021stod bak en nasjonal feiring med utvikling av nytt besøkssenter på fødestedet Hauges Minde i Fredrikstad, utstilling, bok-utgivelse og flere jubileumsarrangementer. Viken fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Kulturminnefondet, Opplysningsvesenets fond, Stiftelsen UNI og Sparebank-stiftelsen Østfold Akershus (Sp1) er noen som allerede har gitt støtte til flere av prosjektene.

Styret i Hauge 2021er en bredt sammensatt gruppe med representanter fra Hauges Minde og Normisjon, som eier besøkssenteret/museet, Høyskolen i Østfold, Fredrikstad kirkelig fellesråd, Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold og teaterprodusenten Kulturværste.

I styret sitter Svein Høiden(styreleder), Arve Negaard, Aase Furali, Boe Johannes Hermansen, Jo Edvardsen og Hans-P. Thøgersen

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

E-post: [email protected]

Hauge 2021
Pb 81, 1601 Fredrikstad

Besøksadressse

Hans Nielsen Hauges vei 39,
1661 Rolvsøy

VIPPS: 636830 (til gaver, og betaling i besøkssenteret)

Haugespor – jubileumsspel i regi av Ryfylke livsgnist

Nettside

Tor Øyvind Skeiseid
Tlf: 982 06 333
E-post: [email protected]

Ved spørsmål om besøk til Hans Nielsen Hauge-senteret:

Svein Høiden

Henvendelser rundt 200-års-jubileet:

Hans-P. Thøgersen

Samarbeidspartnere

Hans Nielsen Hauge-senteret og dets arrangementer har flere samarbeidspartnere. Under ser du en oversikt over disse.

Den norske kirke

Den norske kirke har en egen nettside for Hans Nielsen Hauge-jubileet. Bispedømmene legger løpende ut info her.

Haugespor

Haugespor – jubileumsspel i regi av Ryfylke livsgnist

– Skaparånd, spetakkel … og strikkepinnar

Vil du læra, le og bli riven med? Ryfylke Livsgnist presenterer eit historisk og humoristisk skråblikk på haugianismen, 250 år etter Hauge sin fødsel.

Haugeinstituttet

Haugeinstituttet i Kristiansand aktualiserer Hans Nielsen Hauges motiverende lederskap og etiske tenking i forhold til ledelse, arbeid, nettverksbygging, etikk og samfunnsansvar.

Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk

Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold engasjerer seg årlig i større kulturoppsetninger og aktiviteter, og formidler og tilpasser kultur og kulturinnslag til alle typer arrangement for å formidle verdier, glede, opplevelser og ideologi.

Produksjonsselskapet Kulturværste

Produksjonsselskapet Kulturværste arbeider med produksjon og utvikling av teaterforestillinger, musikaler og show. De satte opp musikalen «Det brenner en ild» om Hans Nielsen Hauge i 2017, og forbereder nyoppsetning av denne til jubileet i 2021.

Hauge Business Network

Hauge Business Network arbeider for skape gode vekstvilkår for samfunnsnyttige og fremtidsrettede selskaper, ved å invitere til aktiv deltakelse gjennom å be for, bistå og investere i selskaper. Per i dag operer de primært i Norge og i Afrika.

Sara Oust venneforening

Sara Oust venneforening; Sara Oust levde og virket i Vingelen 1778–1822, og var en lederskikkelse i Hauge-bevegelsen. Sosialt entreprenørskap var sentralt i livet til Sara Oust. For å bevare historien og sette den inn i en sammenheng i vår tid, etablerte noen ildsjeler for noen år siden Sara Oust Venneforening.