Om Hans Nielsen Hauge og tjenende lederskap

I artikkelen Leading through service, stewardship and suffering: Servant leadership in the life of Hans Nielsen Hauge ser Truls Liland nærmere på Hans Nielsen Hauge som leder og bruker lederteorien tjenende lederskap for å belyse dette. Noe av nøkkelen til å forstå innflytelsen til den haugianske bevegelsen i Norge på 1800-tallet, ligger sannsynligvis i Hauges lederskap. For å undersøke dette, stilles det derfor tre spørsmål som er forsøkt besvart i artikkelen:

(1) Hvordan kan Hauges rolle som leder forstås?

(2) Hva er noen viktige kjennetegn ved hans tenkning og praksis som leder?

(3) I hvilken grad kan tjenende lederskap som teori gi oss en dypere forståelse av Hauges ledelse?

Den vitenskapelige artikkelen om Hans Nielsen Hauge og tjenende lederskap er publisert på Scandinavian Journal for Leadership and Theology (SJLT);  https://sjlt-journal.com/index.php/sjlt/article/view/98

Denne artikkelen er publisert på engelsk. Ellers finnes følgende ressurser (som omhandler noe av den samme tematikken) på norsk: 

Podcast om Hans Nielsen Hauge og tjenende lederskap: https://open.spotify.com/episode/2pyYLzQu2OUs4ical8lkMZ

Leder – ikke egoist: https://www.finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2021/11/10/7764678/ledere-bor-ikke-vaere-egoister 

Vi trenger flere haugianere i næringslivet: https://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/synspunkt-truls-liland-vi-trenger-flere-haugianere-i-naeringslivet/192928