En praktisk orientert kristendom

De fleste forbinder med rette Hans Nielsen Hauge med utviklingen av den kristne lekmannsbevegelsen i Norge. Langt flere enn dem som selv var en del av lekmannsbevegelsen, forsto betydningen av det han gjorde på dette området. Den berømte danske kritikeren og litteraturviteren Georg Brandes hadde stor innflytelse på skandinavisk litteratur og kulturliv fra 1870-årene og fremover. Han tilhørte ikke på noen måte den kristne lekmannsbevegelsen, men skrev likevel at selv om kristendommen offisielt ble innført i Norge av Olav Tryggvason, ble den faktisk innført av Hans Nielsen Hauge på begynnelsen av 1800-tallet. 

Det var en praktisk orientert form for kristendom som Hans Nielsen Hauge innførte. – La gjerningene lyse, sa han. Norge var et fattig land, arbeidsledigheten var høy og mange døde av pest og sult. Samtidig var det helt i starten av den industrielle revolusjon i Norge. Den ga nye muligheter. Hans Nielsen Hauge lærte folk hvordan de kunne forsørge seg selv gjennom bedre arbeidsmetoder og ved å skape nye bedrifter. Han ble selv en av samtidens største gründere, med virksomheter fra Kristiansand i sør til Troms i nord. Kvinner fikk ledende stillinger når de var beste egnet til det. Han fremholdt at industrien ikke skulle drive rovdrift på naturens ressurser, og innførte gjenbruk ved å benytte utbrukte tekstiler i produksjonen av papir. Revolusjonerende tanker helt opp til vår tid. Bevegelsen han startet har hatt ringvirkninger i norsk arbeidsliv. Treparts-samarbeidet mellom staten, arbeidsgiver og arbeidstakere gjør norske bedrifter til samfunnsinstitusjoner, og ikke bare et virkemiddel for eierne til å maksimere sin private profitt.

Norske faghistorikere, som Halvdan Koht, Francis Sejersted og Berge Furre, fremhever at den bevegelsen Hans Nielsen Hauge skapte, la forutsetningen for det moderne norske demokratiet. Han lærte folk å tenke selv, og ikke bare stole blindt på prester og andre autoriteter. Da Berge Furre på 1990-tallet besøkte Hauges Minde på Rolvsøy, og sto på det stedet der HNH fikk kallet og motet til å starte sitt offentlige virke, sa han: «Her begynte det moderne Norge». 

HNH var en pioner i kampen for ytringsfrihet gjennom sin skarpe kritikk av maktmisbruk fra embedsmenn og borgerskap. Han ble stadig arrestert for det han hadde sagt og skrevet, men folket gjorde ham til samtidens mest leste forfatter. I store deler av verden er kampen for ytringsfrihet ennå ikke vunnet.