«Saltmannen» som forandret Norge

Ny bok om Hauge for grunnskolen av Ivar Skippervold og Jan Egil Løvdahl.

I boka blir elevene kjent med Hauges liv, hans samtid før 1814, og hans gründervirksomhet som eksemplifiseres ved saltutvinningen i 1809 da mangel på salt og mel skapte hungersnød i Norge.

Boksa er på 56 sider og utgitt i mars 2021 av Z-forlag. Les mer om boka på forlagets hjemmeside.

Kjell Magne Bondevik, leder for den nasjonale komiteen for Hauge-jubileet 2021 sier om boka: «Boka om Hans Nilsen Hauge, Saltmannen som forandret Norge av Ivar Skippervold og Jan Egil Løvdahl, gir en god oversikt over Hauges liv og virke. Her kommer det klart frem at han betød mye for kristen forkynnelse, for forenings- og organisasjonsliv, for styrking av kvinnenes stilling og for etablerings av mange bedrifter av ulike slag. Det blir veldig konkret når boka forklarer hvordan saltproduksjonen foregikk.
Hauge var med på å forandre Norge. Det er en styrke at boka setter dette inn i en samfunnsmessig og historisk sammenheng. Forfatterne har lykkes å gi dette en enkel og pedagogisk fremstilling som jeg mener vil fungere godt i skolen. Jeg håper at mange elever gjennom denne boka vil bli kjent med Hans Nilsen Hauge i jubileumsåret 250 år etter hans fødsel.»