Nye informasjons­tavler avduket

Avduking av tavle ved Hauges Minde 16. desember 2020

Styret for Hauge 2021 har jobbet for å få på plass to nye informasjonstavler ved Museet Hauges Minde. 16. desember foresto ordføreren i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, avdukingen. Det er Legatet for Fredrikstad bys vel og forskjønnelse som har bekostet tavlene.

Tavlene har tekst og bilder på begge sider, og gir nyttig og kortfattet informasjon om en av norgeshistoriens mest betydningsfulle personer.

Neste år feires 250-årsdagen for hans fødsel, med stort program.