Ny Hauge-bok: «Alt eller intet»

Med denne boka ønsker forfatterne å formidle historien om Hans Nielsen Hauge til et bredt publikum. Hauge plasseres i en lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng. Hans kommersielle og samfunnsorienterte virksomhet blir belyst både historisk og gjennom perspektiver fra vår egen samtid. Forfatterne løfter også fram verdiene som haugianerne forfektet, og spør hvilken rolle Hauge kunne hatt i dag.

«Hans Nielsen Hauge – alt eller intet» forteller historien om en av de mest betydningsfulle personer i norsk historie. Bondegutten fra Østfold bygde et landsomfattende, moderne økonomisk og åndelig nettverk på tvers av gjeldende samfunnsnormer.

Hvorfor ble han forfulgt og fengslet? Hvorfor fikk hans gjerning en så stor betydning for ettertiden? Hvilke av Hauges verdier og holdninger er verdt å ta med seg inn i vår tids politiske spørsmål? Er det i det hele tatt mulig å overføre hans erfaringer fra mer enn 200 år tilbake til dagens Norge?

Boka er skrevet av Jens O. Simensen og Ann-Jorid Pedersen, i tillegg inneholder den korte gjesteartikler av politikerne Per Olav Lundteigen, Tage Pettersen, Kjell Ingolf Ropstad, samt av de lokale Haugekjennerne Svein Høiden, Boe Johannes Hermansen og Arve Negaard.

Terningkast 5 i Fredriksstad Blad: «Hvis denne boka ikke blir en del av pensum i skoleverket, skjønner vi ingenting. Den er som skapt for undervisning, pedagogisk og lettlest, og med eggende synspunkter som lissepasninger for diskusjoner i klasserommet om nær sagt de fleste av vår tids store utfordringer.»
CHRISTEN HVAM, ANMELDER I FB

Skrevet av:

Jens Olav Simensen

Ann Jorid Pedersen