Jubileums­konferanse om Hans Nielsen Hauge på Facebook

Tema: Ropet fra fortida! Svaret fra nåtida!

Konferansen skjer døgnet rundt fra lørdag 3. april til lørdag 10. april på :

3. april 1771 ble Hans Nielsen Hauge født. I anledning 250-årsjubileet arrangeres en konferanse på Facebook. Konferansen består av artikler, foredrag, diskusjoner og samtaler. Hver dag er det et hovedtema. Deltakerne er velkomne til å ta opp andre tema. Og til å legge inn egne innlegg. Og selvsagt til å delta i samtaler og diskusjoner.

Alle er velkommen til å delta. Gratis deltagelse. Ingen påmelding.

Hovedtemaer

 • Lørdag 3. april: I kjærlighet til Gud og mennesker!
 • Søndag 4. april: Hauge – Mannen som kristnet Norge?
 • Mandag 5. april: Ordets makt – Hauges forfatterskap.
 • Tirsdag 6. april: Norges største gründer og industribygger.
 • Onsdag 7. april: Demokratibygger: Økt stolthet, selvbevissthet og kunnskap.
 • Torsdag 8. april: Hauges lederskap, lederetikk og likestilling.
 • Fredag 9. april: Distriktslederskap og distriktsutvikling i Hauges ånd.
 • Lørdag 10. april: Ropet fra fortida! Hvordan bruker vi arven fra Hauge?

Arrangører

 • Facebooksiden Hans Nielsen Hauge
 • Facebookgruppen Hans Nielsen Hauge
 • ALF (Akademiet for lederskapsfilosofi)
 • Faggruppe for Etikk og lederskap, Tekna Oslo avdeling
 • Andre inviteres

Initiativtakere og konferanseledere er Leif-Runar Forsth og Jørn Bue Olsen.

Hauge er den person som har hatt størst betydning for utviklingen av det moderne Norge.

Eksempler på utsagn er:

 • «Haugevekkelsen var med på å danne forutsetningen for et fungerende demokrati i Norge.» (Francis Sejersted, professor i økonomisk historie).
 • «Han er forløperen til mange av de frie organisasjonenes fremvekst i Norge.» (Karsten Alnæs, historieforfatter).
 • ”Det er ikke Henrik Wergeland, men Hans Hauge, som har skabt det norske nittende Aarhundrede.» (Alexander Kielland, forfatter).
 • «Han var vekkelsespredikant, organisator, kjøpmann, skipsreder, ekteskapsformidler, vår første store industrigründer, vår første forfatter med masseopplag, og vår første store forlegger.» (Dag Kullerud, forfatter).

Det er like stort behov i dag for en etisk, sosial og økonomisk bevegelse, som den Hans Nielsen Hauge satte i gang for mer enn 200 år siden. Dag Kullerud (1996) har sagt det slik: «Epoker, tanker, ideer, ja, også personers liv og levnet melder seg fra fortiden, liksom banker på døren til vår egen tid og ber om å bli hørt. Eller mer; krever fornyet behandling og interesse.»