Jubileum for Hauges testamente

Hans Nielsen Hauges Testamente til sine Venner, 7. mars 1821

Det er 200 år siden Hans Nielsen Hauge skreiv sitt testamente, med særlig omsorg for at etterfølgerne skulle bevare sin kristne identitet og særpreg.

Året 2021 kommer til å handle mye om Hans Nielsen Hauge. Ikke bare er det 250 år siden han blei født. Det er også 200 år siden han skreiv sitt testamente, med særlig omsorg for at etterfølgerne skulle bevare sin kristne identitet og særpreg, skriver Birger Løvlie i et innlegg på verdidebatt.no; der han blant annet skriver:

Testamentet, datert 7. mars 1821, har to hovedsaker. Det gir råd om hvordan vennene skal forholde seg til hverandre som trossøsken, og om hvordan de skal forholde seg som gode borgere til statens offentlige religion. Det han videre skrev, kan samles i tre punkter: Det handlet om hvordan tillit skapes, hvordan veiledning skal praktiseres og hva den tillitsbaserte myndigheten skal beskytte mot.

Bildet viser Hans Nielsen Hauges testamente i sin første håndskrevne utgave. Manuskriptet har en del rettelser som er blitt til etter 1821. Noen er med Hans Nielsen Hauges egen hånd, andre er innført av broren Ole. Les hele teksten til testamentet her.