Hauges prinsipper for et ansvarlig næringsliv

Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristne Råd, skriver i Vårt Land om hvordan haugianerne demonstrerte bærekraft i praksis.

Det er god grunn til å se til Hauges prinsipper når næringslivet snart må rette seg etter den nye loven for ansvarlig næringsliv. Haugianerne var selvsagt opptatt av å drive lønnsomt, men å investere i mennesker var like viktig som profittmaksimering. De kombinerte profitt med samfunnsansvar, kapitalisme med verdier som solidaritet, sosialt ansvar og fellesskap, og løste sosiale problemer på en lønnsom måte.

BÆREKRAFTIG TRAN: Hva har Møllers tran med Hans Nielsen Hauge å gjøre? Historien om den grønne flaska forteller mye om næringslivsverdiene Hauge sto for, mener Erhard Hermansen. (Berit Keilen / Håkon Mosvold Larsen / NTB)