Fredrikstad hedrer Hans Nielsen Hauge med plass i sentrum

Det er snart to år siden Lino Lubiana (KrF) foreslo å døpe om torget som kalles Flesketorvet etter predikanten Hans Nielsen Hauge. Foto: Geir A. Carlsson, Fredriksstad Blad

Enstemmig vedtak i kultur- og miljøutvalget 26. januar: Flesketorget får navn etter slaktersvennen Hans Nielsen Hauge.

Flesketorvet kommer til å bli døpt om til Hans Nielsen Hauges plass, – og navneskiftet er trolig klart før jubileumsfeiringen i år. Politikerne i kultur- og miljøutvalget vedtok å hedre Hans Nielsen Hauge ved å kalle opp plassen mellom O. P. Pettersens gate, Plankestredet og Bryggeriveien – altså det mange kaller Flesketorvet – etter ham.

– Hvis utvalget fatter dette vedtaket, så kan vi faktisk rekke det til feiringen av en veldig stor mann for Fredrikstad, sa Kolbjørn Westberg (KrF), som fremmet forslaget. Han kunne opplyse utvalget at Hauge, på toppen av alt annet han gjorde, i sine unge år var slakterlærling – og mente at det gjorde Flesketorvet enda mer passende. Hauge var slaktersvenn hos Madame Kruses Kjøttforretning i Smedjegaten i Gamlebyen på slutten av 1700-tallet.

Utvalgsleder Erik Skauen (MDG) foreslo å be administrasjonen sette i gang en formell prosess for å kalle opp plassen etter Hauge. Politikere i utvalget har også tidligere gitt uttrykk for at de kan tenke seg å bruke Flesketorvet til å hedre Hauge. Administrasjonens råd denne gangen var at politikerne, dersom flertallet ønsket det, ba om en utredning av forslaget. Blant annet skal det innhentes råd fra faginstanser og forslaget skal kunngjøres i mediene før den endelige beslutningen kan tas.

Fredrikstad kommune har også tidligere vist vilje til å bidra til Hauge-jubileet, ved å gi 250.000 kr i støtte til markeringene, og finansiere nye informasjonstavler ved Hauges Minde.