810.000 kr til Hans Nielsen Hauge besøksenter

PowerPoint-presentasjon Lørdag 19. juni kunne styreleder Svein Høiden og prosjektleder Hans-Petter Thøgersen i Hauge 2021 ta frem kakespaden. Da kom nemlig beskjed om at det nye Hans Nielsen Hauge besøkssenteret har fått 810.000 i spillemidler. Viken Fylkeskommune har fordelt 11 millioner til kulturarenaer, og Hauges fødehjem utenfor Fredrikstad var en av disse.  

«Nå kan vi få tilrettelagt besøkssenteret for bevegelseshemmede på en god måte. Det er meget gledelig. Vi føler at vi også nå kan senke skuldrene litt i et aktivt jubileums-år«, uttaler Høiden.