5A: Tjener for Gud eller mammon

TJENER FOR GUD ELLER MAMMON?

Nu går disse såkalte haugianerne langt over streken. Vi bemidlede borgere har i mange generasjoner kunnet drive vår virksomhet i fred. Her bedriver de kriminell kooperasjon, rotter seg sammen om eiendoms-oppkjøp, tilriver seg borgerbrev på falskt grunnlag og truer våre opptjente privilegier. 

– KJØPMANN I BERGEN

Solberg Spinderi, stiftet av fire haugianere fra Drammen i 1818 med Hans Nielsen Hauge som parthaver i foretaket. Tekstilbedriften er fortsatt i drift. I nærheten lå Eker papirmølle som også Hauge var med å etablere, i 1801. Bilde malt av Sofie Olsen Pløen.

Haugianerne var gründere – de drev møller og trykkerier, kjøpte frakteskuter og fast eiendom. Noen steder satt kvinner i ledelsen. Dette var svært uvanlig. Handelsprofitt var forbundet med å sko seg på svake menneskers laster. Derfor ble de kritisert i egne rekker for å engasjere seg i handel.

På den andre siden følte bønder og handelsborgere seg truet når haugianere kjøpte opp eiendom, skip og handelsrettigheter. Borgerskapets privilegier sto for fall. Haugianernes mål var imidlertid et verdibasert næringsliv for å utrydde fattigdom og utjevne maktbalansen i samfunnet.

Hauges gründervirksomhet bidro til tusenvis av arbeidsplasser. Haugianerne var dyktige folk som samarbeidet med hverandre. Virksomheten var en omfattende faktor som løftet den økonomiske veksten i Norge.