1A: Standssamfunnet lenker

STANDS­SAMFUNNETS LENKER

Efter kongelig forordning direkte fra København og Kong Christian VII, utøves mitt kall i henhold til loven. Bønder som ikke forstår sin plass vil miste sitt gods, løsgjengere arresteres, late borgere skal piskes, og blasfemikere vil bli belønnet med den hardeste straff; tap av sitt liv. 

– SAGT AV HAUGEVENNER

Postkort av Hauges Minde, 1895. Foto: Østfoldmuseene.

I 1700-tallets samfunn hadde den vanlige borger svært lite handlingsrom. 

Kongen og statens representanter var amtmannen, fogden, lensmannen og presten som styrte med hard hånd. Lovbrudd ble hardt straffet. I kirken satt man etter rang og hadde faste plasser. Presten bestemte hvem som skulle konfirmeres. Var du ikke konfirmert, ble det vanskelig å få jobb. Da ventet livet på fattigkassa. Sult og nød lurte bak hvert hjørne. 

Landets gods og gull var på få hender. Kun rikfolk og bønder eide egen bolig. Hauge kom fra en middels stor bondegård og deltok i gjøremålene sammen med sine søsken og foreldre. Siden han ikke var odelsgutt, måtte han finne alternative måter å livnære seg på. Hauge opplevde de store forskjellene som rådet i et lagdelt samfunn med stor fattigdom og ønsket å utjevne forskjellene. Grunnloven av 1814 åpnet muligheten for en demokratisk utvikling.