4B: Hauges kristendomsforståelse

HAUGES KRISTENDOMS­FORSTÅELSE

Troen rettferdiggjør oss, for Gud ser det som er innvortes og skjult; men for menneskene skal ord og gjerninger bevise vår rettferdighet etter Christi lære. 

Mitt kallsbrev er å elske Gud og min neste. 

– HANS NIELSEN HAUGE

Husandakt i hjemmet, foto: Hans-Petter Thøgersen

Hauge var radikal i sin forkynnelse av kristendommen. Han ville vekke menneskene til å vende om til Gud og leve et liv i lydighet etter Guds bud. Troen må vise seg i gjerninger! Overfor den allmektige Gud er alle mennesker like, og overfor skaperverket er det menneskets oppgave å være forvalter – ikke til egen nytte, men til alles beste. En levende tro i hjertet viser seg ved kjærlighet til Gud og sin neste. 

Hauge vokste opp med husandakter, salmesang og prekenbøker, eller postiller, som skulle bevare den rette, lutherske tro. Han var preget av bevegelsen kalt pietismen; en trosretning med kall til personlig omvendelse og et hellig liv. Siste del av 1700-tallet er også opplysningstiden; fornuften hylles som rettesnor i alle ting og tenkere gjør opprør mot autoriteter. Hauge utviklet seg gjennom hele livet. Hans skrifter og livsgjerning forteller om et liv i spenningen mellom disse ulike strømmingene.