3A: Åndsopplevelsen

ÅNDS­OPPLEVELSEN

Engang, som jeg arbeidet under åpen himmel, sang jeg på salmen: «Jesus din søte forening å smake», og da jeg hadde sunget det annet vers: «- meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen kan bo-» ble mitt sinn så oppløftet til Gud at jeg ikke sanset meg eller kan si hva som foregikk i min sjel; jeg var utenfor meg selv. 

– HANS NIELSEN HAUGE

Såmannen, detalj fra altertavle i Hamar domkirke. Malt av Henrik Sørensen, 1954. Foto: Jan Haug.

Hva skjedde med bondesønnen Hans der ute på åkeren 5. april 1796? Moren var redd han hadde mistet forstanden. Selv opplevde han at Guds kjærlighet strømmet til ham. Han fikk et kall til å forkynne for menneskene at de måtte omvende seg og bli født på ny. Guds ånd må påvirke dem, slik at de kan bli frelst. 

Hauges forkynnelse på vandring gjennom landet, forfatterskapet og kampen mot fattigdom gjorde at mange sluttet seg til bevegelsen og så på han som en åndelig leder. Han hadde ikke noen verdslig makt bak seg da han stod fram, men Gud hadde talt til ham. «Det var som en ild i meg», sa Hauge. Slik ble hendelsen på åkeren starten på en åndelig revolusjon med stor betydning for norsk historie.