Med kjærlighet skal landet bygges!

Fra Hans Nielsen Hauge via Menneskerettighetserklæringen til FNs bærekraftmål og Earth Charter

Tid

3. april 2024
18.00

Adresse

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

«Med kjærlighet skal landet bygges» er mottoet for Hauge-året 2024, 200 år etter hans død. Dette er også tittelen både på en åpen Facebook-konferanse i Facebook-gruppen «Hans Nielsen Hauge» 29.mars til 3. april som avsluttes med en konferanse på Litteraturhuset i Oslo 3. april 2024.

Konferansen på litteraturhuset tar utgangspunkt i at Hans Nielsen Hauge var Norges største bedriftsetablerer. Haugianerbedriftene kombinerte god lønnsomhet med høy etikk. De tok ansvar for medmenneskene; ifølge Hauge «Guds barn»: Ansatte og familiene deres, kunder, leverandører og andre de kom i kontakt med. Haugianske bedrifter tok samfunnsansvar 150 år før amerikanerne «fant opp» CSR – corporate social responsibility – i en artikkel fra 1953.

Haugianerne var, ut over 1800-tallet, også foregangsmennesker når det gjeldt å ta vare på «det hele mennesket». Det er derfor naturlig å knytte Hauges menneskesyn og praksis til FNs Verdens-erklæring for Menneskerettigheter som ble vedtatt av FNs generalforsamling 10. desember 1948.

FNs bærekraftmål er uttrykk for at det er nødvendig med aktive og bevisste tiltak for å ivareta både dagens og framtidige generasjoners behov.

For å få til dette, er det nødvendig med Ett felles verdigrunnlag. Hauge viste oss hvilke verdier vi bør leve etter i samfunnet generelt – og i arbeidslivet spesielt – også i dag! Det er ikke midlene lønnsomhet i næringslivet eller regelstyring i det offentlige som er viktigst: Det er med-menneskene som er og blir det overordnede målet!

Earth Charter (Erklæringen om jorden) er sammen med FNs Menneskerettighetserklæring, menne-skehetens felles verdigrunnlag.  Et enstemmig bystyre i Oslo kommune sluttet seg til prinsippene i Earth Charter. UNESCO: Earth Charter er viktig som et etisk fundament for bærekraftig utvikling!

Velkommen til FB-konferansen 29.3.-3.4.24 på FB-gruppen «Hans Nielsen Hauge Akademiet»           

Velkommen til konferansen «Med kjærlighet skal landet bygges» i Litteraturhuset i Oslo 3.april:

https://www.litteraturhuset.no/nb/arrangement/konferanse-med-kjaerlighet-skal-landet-bygges

  • Hans Nielsen Hauge akademiet
  • Hauges Minde
  • Faggruppe for Etikk og lederskap, Tekna Oslo avdeling
  • ALF: Akademiet for lederskapsfilosofi
  • Earth Charter Norge