Hans Nielsen Hauges vandringer

Fra 1796 til 1804

Benytt navigasjonen til venstre på siden, rull, swipe, eller trykk på pila nedenfor, for å se en oversikt over Hans Nielsen Hauges omfattende vandringer mellom 1796 og 1804.

PS: Denne nettsiden fungerer best på skjermstørrelser tilsvarende nettbrett eller større. For en mer utfyllende og detaljrik versjon kan du besøke Hauge Minde besøkssenter etter dette åpner 22. april 2021.

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.
Artboard 2
Artboard 2
Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1796

1 2

Hans Nielsen Hauge er 25 år og har sett åpenbaringen. 5 juni er han ferdig med sitt første manus «Betraktning over Verdens Daarlighed» og han vil reise til Christinia for å få trykket boka.

Antagelig blir han rodd over over Glomma til den gamle Kongeveien. Går til Eidet. Han tar av fra Kongeveien i Rygge og besøker sin tremenning Peder Andersen.

Etter besøket går han tilbake til Kongeveien og derfra til Christiania. Etter noen dager går Hauge hjem til Rolvsøy.

© Kartverket

Artboard 2
Artboard 2

1797 #1

1 2

I slutten av februar drar Hauge ut på sin første lengre Østlandstur.

Han går fra Rolvsøy til Moss og videre til Christiania.

Derfra går han til Asker og Lier og videre til Drammen hvor han har oppbyggelse hos sin venn Mats T. Møller. Fra Drammen seiler han til Fredrikstad.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.
Artboard 2
Artboard 2

1797 #2

1 2

På sommeren reiser Hauge til Holmestrand og vandrer rundt i Jarlsberg grevskap hvor han snakker med folk og deler ut sine skrifter.

Han går så til Drammen og videre til Kongsberg. Etter noen uker reiser han hjem til Fredrikstad. Fra Fredrikstad er det rundt fem kilometer å gå hjem til Rolvsøy. Sommer og høst dette går Hauge rundt i deler av Østfold, blant annet til Berg og gården Sørbrøden.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1798 #1

1 2

Ny tur til Christiana i februar og videre til Romerike og Hedmark.

I Nannestad forbyr presten ham å holde møter. Han går blant annet innom gårdene Røhne, Søberg og Dæhlin. I mars kommer han tilbake til gården i Rolvsøy.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1798 #2

1

På sommeren går han igjen til Christiania sammen med sin unge venn Christian Nielsen Bærøe.

De holder møter både på Grønland, Sagene og Kuskebakken. Under dette oppholdet, på sommeren, blir Hauge to ganger arrestert.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1798 #3

1 2 3

Til tross for beskjed fra fogden i Moss og Fredrikstad om å holde seg i ro i Rolvsøy, drar Hauge ut på nye reiser.

For ikke å bli tatt reiser han sjøveien fra Fredrikstad til Drammen, deretter til Bergen.

I november går ferden med båt fra Bergen til Stavanger før han går til fots til Kristiansand hvor han kommer 10. desember.

Han går så kystveien til Gjerpen og videre til Drammen og så til Eiker.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1799 #1

På ny reiser Hauge fra Drammen og hjem til Rolvsøy. Men bare for en kort periode. De tre første månedene i 1799 reiser han rundt i Drammen-distriktet samt i Hedmark. Da han kommer hjem ligger det mange brev fra venner i Bergen som ber ham om å komme tilbake.

1

7.april drar han fra Rolvsøy, først til Drammen. I Eiker blir han arrestert av lensmann Jens Gram , men ble satt fri av byfogd Jonas Collett i Kongsberg.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1799 #2

1 2

Hans Nielsen Hauge går videre oppover Numedalen, til Flesberg og så til Rollag. På Veggli anholdes han av lensmann Thorstein Knutsson som forteller at tilreisende lekpredikanter var lyst «varg i veum». Hans går videre og kommer til lensmannsgården Bakke der han møter brødrene Tellef og Ole Bache.

Fra Bjønnov går han på ski over fjellet til Hardanger. På en strekning på syv mil hvor det eneste livet han møter er noen reinsdyr. Fra Hardanger går turen til Bergen.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1799 #3

1

Fra Bergen drar han til Trondheim med følgende reiserute: Sunnfjord-Nordfjord- Sunnmøre-Nordmøre- Trøndelag. Kilder har sagt at reisen fra Bergen blir gjennomført på tre uker, delvis med båt, delvis til fots. Han når Trondheim i begynnelser av august. Hensikten med besøket er først og fremst å få trykket opp flere bøker. 23 desember møter han i retten sammen med 36 vitner. Julaften tilbringer han i rådhusarresten i byen sammen med Lars Olsen Hemstad.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1800 #1

1 2

I mars kommer Hauge ut av tukthuset i Trondheim og går da over fjellet til Øyer.

Derfra går han gjennom Gudbrandsdalen til Hedmark. Tidlig i april har Hauge kommet til Christiania og derfra vandrer han hjem til Rolvsøy. Her får han beskjed om at hans kjære søster Anne er død.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1800 #2

1

På vårparten 1800 seiler Hauge fra Fredrikstad til Helsingør i Danmark og derfra vandrer han til København (Roskilde) hvor flere trykkerier er i gang med å trykke hans bøker. Det er antatt at 60 000 Hauge-bøker trykkes i København denne sommeren. Turen går så til Roskilde for å se nærmere på en papirmølle. I månedsskiftet oktober/november seiler Hauge fra Helsingør til Fredrikstad.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1800 #3

1

Etter et kort opphold går turen til Eiker for å se på mulighetene for å anlegge en mølle der. (Mølla blir etter hvert et haugiansk senter). Han reiser til Fredrikstad, men etter et opphold her legger han ut på en reise rundt i Christiania distrikt hvor han holder samlinger og underviser i jordbruk og gårdsdrift.

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1800 #4

1 2 3

Neste reise har følgende rute (fra november 1800): Christiania – Stange – Vang – Hedmark – Lillehammer – Fåberg – Gausdal

Ruten fortsatt med: Biri – Land – Hadeland – Begnadalen – Bagn – Reinli – Bruflat – Tonsåen – Nordre Aurdal - Svennes - Skrautvål – Vestre Slidre – Vang i Valdres

Ruten fortsatt med: Nystuen – Maristuen – Lærdal – Gudvangen – Voss – Bergen. Etter flere vandringer i Hedmark og Oppland ender han julaften 1800 opp i Ådal.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1801 #1

1 2 3

På nygår Hans Nielsen Hauge fra Ådalen, langs Sperillen til Ringerike og videre til Eiker papirmølle. Deretter opp til Hemsedal hvor det venter en slitsom skitur til Hol.

Han kommer til Hol hvor lensmannen vil arrestere ham. Foran 300 mennesker sier Hauge at det er hans plikt å følge lensmannen. På lensmannsgården Sundre får han både hvilt seg og sovet ut i arresten. Han vandrer en tid rundt på gårdene i området.

Han går over høyden til Filefjell og derfra til Voss i mars. Derfra vandrer han postveien til lands og videre med båt til Bergen hvor han 9. juli får sitt borgerskap. Hauge kjøper seg en jekt, «Haabet», for 480 riksdaler. Han reiser deretter langs kysten og kjøper og selger fisk.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1801 #2

1

På slutten av legger han ut på en lang vandringsferd fra Bergen til Trondheim. Han kommer til Surndal rett før jul og derfra til Meldal og videre til Trondheim.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1802 #1

1 2

Hauge kommer til Trondheim rett over nyttår. Videre reiser han til Lensvik, over fjellet til Snillfjord og Kyrksæterøra.

Derfra går turen til Hitra hvor jekta «Haabeth» ligger og i februar går ferden videre langs Helgelandskysten. «Haabeth» går i april til Namdalen hvor han handler med fisk før turen går sørover tilbake til Trondheim.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1802 #2

1

I Trondheim blir han arrestert, men får bare noen formaninger før han får passet tilbake og går videre sørover; Skaun, Orkdal, Meldal, Jøster, Førde, Eivindvik og Lindås ved Bergen hvor hans venner er veldig glade for å se ham tilbake. Der har butikken gått godt og Hauge er i stand til å kjøpe gården Valsen for 5 500 riksdaler, en betydelig sum.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1802 #3

1 2 3

I august går reisen videre til Voss, nordover til Aurland hvor han får båtskyss til Sogndal.

Han går videre til fots til Indre Sogn og med båt til Luster hvor han samler flere tusen mennesker utendørs i en av de største bygdevekkelsene som Hauge gjennomfører.

Så vandrer han videre gjennom Lærdal Hallingdal – Hemsedal – Hol – Ål og Gol, over fjellet til Dagali til Nore og Uvdal.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1802 #4

1 2 3

Deretter går han til Eiker papirmølle før han 4 september går innom Drammen på vei til Rolvsøy.

Senhøsten seiler han fra Fredrikstad til Vallø saltverk i Tønsberg, videre til Gjerpen og til Ulefoss. På Tveit ble det et sammenstøt med sogneprest Bremer og det går så langt at Bremer spyttet Hauge i ansiktet.

Etter flere oppbyggelser i Telemark får han båtskyss til Avaldsnes før han via både land og havn kommer til Bergen i slutten av november.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1803 #1

1 2

På ny reiser Hauge med varer, ikke minst korn, til Trondheim. I nord var det stor mangel på korn.

Han reiser til Gjeslingene fiskevær i Ytre Namdal og derfra returnerer jektene med fisk til Bergen, mens Hauge blir igjen i området.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1803 #2

1 2

Han kommer til Nord i Rana hvor det er så fattig at han må spise barkebrød fordi det ikke finnes annen mat. I Mo i Rana diskuterer han ideen om å starte et jernverk. Deretter går han på ski, 16 mil, til Saltdalen, delvis i snøstorm. I Løvøy i Steigen mener Hauge at det kan etableres et handelssted.

Hans Nielsen Hauge reiser nå videre nordover, helt til Bardu, så til Tromsø før han drar sørover igjen.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1803 #3

1

I august kommer han til Trondheim før han tar landeveien sørover over Dovre. Så går han til Eiker papirmølle og videre hjem til Østfold.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1803 #4

1

Senhøsten legger han igjen ut på en lang reise. Via Tønsberg og Gjerpen til Bygland og kommer til Fennefoss i november hvor han, med venner, anlegger en papirmølle. Deretter drar Hauge til Kristiansand.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1804 #1

1

Hauge kommer til Kristiansand på nyåret. Turen går så til Egersund, videre til Jæren og deretter Stavanger. Så seiler han via Avaldsnes til Bergen hvor han kommer i mars.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1804 #2

1 2

I april reiser han til Sunnfjord hvor han medvirker i flere forretninger. Ut på sommeren reiser han, sammen med sin svoger Johan L. Loose til Strudshavn for å kjøpe en landeiendom på Askøy.

11 juli reiser Hauge med jekten «Forsøg» fra Bergen med kurs for Kristiansand.

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1804 #3

1

Derfra seiler han til Horsens i Danmark og videre til Kolding før han endelig kommer til København. Så går han til fots til Helsingør før han seiler med en jekt til Halden og går hjem til Rolvsøy.

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.

1804 #4

1 2

Han blir ikke lenge i ro og går rundt i Østfold før han igjen vender nesa mot Eiker papirmølle.

24. oktober arresteres Hauge av lensmann Jens Gram og 22. november fraktes han til Christiania rådstue hvor han fengsles. Det blir starten på et langt fengselsopphold. Vandringene er over.
Gå til starten igjen?

© Kartverket

Utsnitt fra gammelt kart over Norge.